19.04.2018 ŠD Jedlíkova 9

Revitalizácia parkoviska.

Upozorňujem ubytovaných v ŠD Jedlíkova č.9, ktorí parkujú svoje autá pred hlavným vchodom do budovy ŠD - vedľa SHERIF pubu, že toto parkovisko nebude k dispozícií, a to od stredy 25.apríla 2018 od 06.00 hod. z dôvodu revitalizácie parkoviska. Ukončenie prác - revitalizácie sa predpokladá do cca 25.mája 2018.

V prípade, ak bude Vaše auto prekážať pri revitalizačných prácach, budeme nútení ho dať odtiahnúť na Vaše náklady.

Súbor1 na stiahnutie   

13.04.2018 ŠD Ferka Urbánka

Oznamujeme stravníkom, že dňa 24.4.2018 bude prevádzka zatvorená z dôvodu sanitačného dňa.

09.04.2018 ŠJ Jedlíkova 7 a ZJ Vysokoškolská

V zmysle spolupráce medzi univerzitami, partneri - ŠDaJ TUKE a KaM Univerzity Karlovej Praha v dňoch 10.4.-12.4.2018 organizujú v ŠJ Jedlíkova + ZJ Vysokoškolská Dni českej kuchyne na TUKE.

Súbor1 na stiahnutie   

05.04.2018 ŠD Jedlíkova 5

OZNAM - revízia elektrických rozvodov 

Upozorňujem študentov ubytovaných v ŠD Jedlíkova 5. že od 9.4.2018 bude v celom objekte ŠD prebiehať revízia elektrických rozvodov. Z tohto dôvodu bude nevyhnutný vstup osôb poverených vykonať revíziu na každú izbu študenta.

Súbor1 na stiahnutie   

28.03.2018 ŠD Jedlíkova 5 a 9

Oznam !!!

Rekonštrukčné práce v ŠD Jedlíkova 5 a Jedlíkova 9.

Informujeme študentov ubytovaných v ŠD Jedlíkova 5 a Jedlíkova 9, že počas leta 2018 budú prebiehať rekonštrukčné práce, čím dôjde k zníženiu konfortu bývania, a to najmä z dôvodu častého prerušenia dodávok vody, ako aj nadmernej prašnosti v ubytovacích objektoch. 

V termíne od 01.06.2018 do 31.08.2018 sa uskutoční kompletná rekonštrukcia 24 izieb(2.poschodia) v A bloku v ŠD Jedlíkova 9.

V termíne 01.07.2018 do 31.08.2018 bude realizovaná kompletná výmena ležatých rozvodov vody, ako aj výmena niektorých zvislých rozvodov vody (stupačiek) a to vo všetkých objektoch Jedlíkova 5 a Jedlíkova 9.

Z uvedených dôvodov prosíme všetkých ubytovaných aby dôkladne zvážili letné ubytovanie v uvedených objektoch, prípadne si požiadali o letné ubytovanie v ostatných ubytovacích zariadeniach ŠDaJ TUKE.

Súbor1 na stiahnutie   

19.03.2018 ŠD Němcovej 1

Oznam - revízia elektrických rozvodov.

Informujeme študentov, že od pondelka 19.03.2018 bude v ŠD Nemcovej 1 prebiehať revízia elektrických rozvodov. Z tohto dôvodu bude potrebné vstúpiť na každú izbu študenta. 

Súbor1 na stiahnutie   

19.03.2018 ŠD Němcovej 1

 Oznam - rekonštrukcia elektrorozvodov na C bloku.

informujeme študentky bývajúce na C bloku, že počas letných prázdnin bude prebiehať kompletná rekonštrukcia všetkých elektrorozvodov v spoločných priestoroch C bloku, čím dôjde k zníženiu konfortu a prerušeniam elektriny. V prípade záujmu Vám na ubytovacom oddelení odporučíme náhradné ubytovanie.

Súbor1 na stiahnutie   

08.03.2018 ŠD Němcovej 1

Oznam.

V prílohách (pod textom) nájdete informácie k možnostiam letného ubytovania v študentskom domove a inštrukcie k platbám za ubytovanie jún 2018.

Súbor1 na stiahnutie    Súbor2 na stiahnutie   

27.02.2018 ŠD Němcovej 1

Oznamujeme študentom, že ďalší poplatok za ubytovanie v ŠD je potrebné uhradiť /prevodom na účet/ do 15.marca 2018.

Súbor1 na stiahnutie   

27.02.2018 ŠD Němcovej 1

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE.

Źiadosti o ubytovanie v ŠDaJ TUKE pre akademický rok 2018/2019 je možné podať v elektronickej forme cez systém MAIS od 1.3.2018 do 15.4.2018. 

Súbor1 na stiahnutie   

ZOBRAZIŤ STARŠIE OZNAMY

Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach

Študentské jedálne Technickej univerzity v Košiciach