Novinky a aktuality

14.06.2021 Študentské domovy a jedálne

OZNAM

Oznamujeme študentom a dlhodobo ubytovaným hosťom ŠD Němcovej 1, že na základe oznámenia TEKO a.s. bude v Košiciach celosystémová odstávka a teda prerušenie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v dňoch:

od 15.06.2021 (utorok) od 00,01 hod. 

do 16.06.2021 (streda) do 24,00 hod.

21.05.2021 Študentské domovy a jedálne

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE na ak. rok 2021/2022 - BUDÚCI PRVÁCI

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE   

29.03.2021 Študentské domovy a jedálne

Zatvorenie stravovacích prevádzok počas veľkonočných sviatkov 2021

Oznam o zatvorení prevádzok počas veľkonočných sviatkov   

08.03.2021 ŠD Budovateľská 13 Prešov

Oznam pre ubytovaných študentov a hostí

Dňa 8.3.2021 začne rekonštrukcia stúpačiek (krátka chodba, izby s koncovým číslom 13 – 16, prízemie až 9. poschodie). Doba rekonštrukcie sa odhaduje na 2 týždne. Počas tohto obdobia bude odstavený prívod studenej a teplej vody. Fyzicky ubytovaným študentom bude poskytnutá možnosť náhradného ubytovania v tom istom študentskom domove. Študenti, ktorí túto možnosť využijú a ponechajú si osobné veci v izbe musia izbu zabezpečiť a sprístupniť len kúpeľňu. Študenti si o náhradné ubytovanie môžu požiadať na vrátnici ŠD. Podmienka pre dočasné náhradné ubytovanie: Dvaja na jednej izbe.

Ďakujeme za trpezlivosť a súčinnosť

05.03.2021 Študentské domovy a jedálne

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE – len VYŠŠIE ROČNÍKY 

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE   

25.02.2021 ŠD Boženy Němcovej 1

Rekonštrukcia izieb B-bloku na ŠDBN1

Oznam - rekonštrukcia B-blok   

09.02.2021 ŠD Budovateľská 31 Prešov

Oznam pre ubytovaných študentov a hostí

Dňa 15.2.2021 začne rekonštrukcia stúpačiek (krátka chodba, izby s koncovým číslom 13 – 16, prízemie až 9. poschodie). Doba rekonštrukcie sa odhaduje na 3 týždne. Počas tohto obdobia bude odstavený prívod studenej a teplej vody. Fyzicky ubytovaným študentom bude poskytnuté náhradné ubytovanie v tom istom študentskom domove.  Študentom, ktorí si ponechali v izbe osobné veci,bude táto izba riadne uzatvorená a sprístupnená bude iba kúpeľňa. Študenti si o náhradné ubytovanie môžu požiadať na vrátnici ŠD. Podmienka pre dočasné náhradné ubytovanie: Dvaja na jednej izbe.

Ďakujeme za trpezlivosť a súčinnosť

01.02.2021 ŠD Budovateľská 31 Prešov

Oznam pre ubytovaných študentov a hostí

Dňa 1.2.2021 začne rekonštrukcia stúpačiek (dlhá chodba, izby s koncovým číslom 7 – 12, prízemie až 8. poschodie). Doba rekonštrukcie sa odhaduje na 3 týždne. Počas tohto obdobia bude odstavený prívod studenej a teplej vody. Fyzicky ubytovaným študentom bude poskytnuté náhradné ubytovanie v tom istom študentskom domove. Študentom, ktorí si ponechali v izbe osobné veci,bude táto izba riadne uzatvorená a sprístupnená bude iba kúpeľňa. Študenti si o náhradné ubytovanie môžu požiadať na vrátnici ŠD. Podmienka pre dočasné náhradné ubytovanie: Dvaja na jednej izbe.

Ďakujeme za trpezlivosť a súčinnosť

22.01.2021 Študentské domovy a jedálne

Pokyn riaditeľa ŠDaJ č. 1/2021 o ubytovaní a poplatkoch v ŠD TUKE 

Pokyn riaditeľa č.1/2021   

20.01.2021 Študentské domovy a jedálne

OZNAM - Stravovanie v jedálňach ŠDaJ

Oznam - jedálne ŠDaJ   

ZOBRAZIŤ STARŠIE OZNAMY

Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach

Študentské jedálne Technickej univerzity v Košiciach