Vedúca úseku stravovacích služieb

Ing. Aneta Jurik
Tel.: +421 55 602 5813
E-mail: aneta.jurik@tuke.sk

Vedúci úseku správy a údržby

Ing. Erik Šolc
Tel.: +421 55 602 5828
E-mail: erik.solc@tuke.sk

Kúltúrno spoločenské centrum

Ing. Jana Janovová
Tel.: +421 55 602 5847
E-mail: jana.janovova@tuke.sk